کباب زن زی نوین (مدل 83)
کباب زن زی نوین (مدل 83)

کباب زن زی نوین دستگاهی است که توسط مبتکرین ایرانی اختراع شده است. این دستگاه کبابزن برای درست کردن کباب کوبیده خانگی بسیار کاربردی است.  با داشتن این دستگاه هر کسی می تواند به راحتی با چرخاندن یک دسته ی چرخان کباب خوشمزه را به سیخ بکشد و تهیه کند. 
از ویژگی های این دستگاه عدم دخالت دست حین سیخ گرفت کباب و یکنواخت چسبیدن کباب به سیخ می باشد.