پروژه ، مقاله ، پاورپوینت

ماهیت هنر و معماری

ماهیت هنر و معماری

گزارش ماهیت هنر و معماری 7 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن


قیمت محصول : 10,000 تومان


تجارت الکترونیک و انواع آن

تجارت الکترونیک و انواع آن

گزارش تجارت الکترونیک و انواع آن 11 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن


قیمت محصول : 10,000 تومان


نانو پزشکی

نانو پزشکی

گزارش نانو پزشکی 21 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن


قیمت محصول : 10,000 تومان


کاربرد نانو روکش‌ها در صنعت لوازم خانگی

کاربرد نانو روکش‌ها در صنعت لوازم خانگی

گزارش کاربرد نانو روکش‌ها در صنعت لوازم خانگی 49 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن


قیمت محصول : 10,000 تومان


فناوری نانو در صنعت لوازم خانگی

فناوری نانو در صنعت لوازم خانگی

گزارش فناوری نانو در صنعت لوازم خانگی 8 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن


قیمت محصول : 10,000 تومان


فناوری نانو: (کپسوله کردن دارو و  هدفگیری دارویی)

فناوری نانو: (کپسوله کردن دارو و هدفگیری دارویی)

گزارش فناوری نانو: (کپسوله کردن دارو و هدفگیری دارویی) 43 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن


قیمت محصول : 10,000 تومان


زیست تراشه ها

زیست تراشه ها

گزارش زیست تراشه ها 33 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن


قیمت محصول : 10,000 تومان


خطرات زیست محیطی، سلامتی و ایمنی فناوری نانو

خطرات زیست محیطی، سلامتی و ایمنی فناوری نانو

گزارش خطرات زیست محیطی، سلامتی و ایمنی فناوری نانو 23 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن


قیمت محصول : 10,000 تومان


نانوذرات

نانوذرات

گزارش نانو ذرات 74 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن


قیمت محصول : 10,000 تومان


اثر فناوری نانو بر تصویربرداری مولکولی/ فوتونیک زیستی

اثر فناوری نانو بر تصویربرداری مولکولی/ فوتونیک زیستی

گزارش اثر فناوری نانو بر تصویربرداری مولکولی/ فوتونیک زیستی 28 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن


قیمت محصول : 10,000 تومان